วัดกู่ผาแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกู่ผาแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านกอม หมู่ที่ 11 ต.หย่วน อ.เชียงคำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน
การเดินทาง :  เดินทางไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 1148

จำนวนผู้เข้าชม :348