วังมัจฉา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังมัจฉา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  วัดบ้านดอนเงิน ม.1 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งดูปลาน้ำจืด
การเดินทาง :  ถนนปง-เชียงคำ ระยะทางจากอำเภอปงประมาณ 12 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :64