พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดสว่างพิมพ์ธรรม หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอวารินชำราบประมาณ 29 กม. ถนนวาริน - พิบูลฯ

จำนวนผู้เข้าชม :413