หน้าแรก > ภาคใต้ > สุราษฎร์ธานี > พุนพิน > บ่อน้ำร้อนรัตนโกศัย
บ่อน้ำร้อนรัตนโกศัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อน้ำร้อนรัตนโกศัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  9.10
longitude :  99.22
รายละเอียด :  เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บรรยากาศแบบธรรมชาติ รอมรอบด้วยป่าพุ และอยู่ใกล้กับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลต้นแบบตำบลท่าสะท้อน
การเดินทาง :  โดยสารรถประจำทาง ขึ้นรถโดยสารได้ที่ตลาดล่างเมืองท่าข้ามสายบ่อกรัง-บ้านาสาร ใช้เวาลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :298