พระตำหนักดอยตุง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระตำหนักดอยตุง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง ชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  20.27
longitude :  99.80
รายละเอียด :  พระตำหนักดอยตุงนับว่าเป็นบ้านหลังแรกของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่สร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระองค์และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯได้พระราชทานแนวพระราชดำริ โดยเน้นความเรียบง่ายและการใช้ประโยชน์ได้ดี พระตำหนักดอยตุง เริ่มดำเนินการสร้างเมื่อพระองค์ท่านเจริญพระชนมายุได้ 88 พรรษา โดยมีพิธีลงเสาเอกซึ่งทางเหนือเรียกว่าพิธีปกเสาเฮือน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2530 พระตำหนักดอยตุง เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมล้านนา กับบ้านพื้นเมืองของสวิสเซอร์แลนด์ และบ้านไม้ซุง ตัวอาคารมีสองชั้นและชั้นลอย ที่ประทับชั้นบนแยกเป็นสี่ส่วน ทุกส่วนเชื่อมต่อกันเป็นอาคารหลังเดียวเสมอกับลานกว้างยอดเนินเขา ส่วนชั้นล่างจะเกาะอยู่ตามไหล่เนินเขา ลักษณะเด่นอยู่ที่กาแล และเชิงชายแกะสลักลายเมฆไหลรอบพระตำหนัก ภายในท้องพระโรงจะเห็นเพดานดาว ทำด้วยไม้สนแกะสลักเป็นกลุ่มดาวต่างๆ ล้อมรอบระบบสุริยะจักรวาล และที่เชิงบันได แกะเป็นตัวพยัญชนะไทยพร้อมภาพประกอบ ไม้ที่ใช้ตกแต่งภายในพระตำหนักส่วนใหญ่ เป็นไม้ลังใส่สินค้ามาจากต่างประเทศ ส่วนภายนอกพระตำหนักสดสวยสะพรั่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์ที่สวยงามและสดชื่นตลอดปี
การเดินทาง :  การเดินทางสู่ดอยตุง (ตำบลแม่ฟ้าหลวง) จากตัวเมืองเชียงราย ตามทางหลวงหมายเลข 10 (สายเชียงราย ? แม่สาย) ประมาณ 48 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าดอยตุงที่หลักกิโลเมตรที่ 870 ?871 บ้านสันกอง (สายใหม่) หรือแยกซ้ายเข้าดอยตุงที่ 871 ?872 ตรงข้ามตู้ยามห้วยไคร้ (สายเก่า) ตามทางหลวงหมายเลข 1149 เส้นทางไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวบนดอยตุง สามารถเดินทางเป็นวงรอบสู่อำเภอแม่สายได้ เป็นเส้นทางลาดยางขึ้นเขา คดเคี้ยวลัดเลาะไปตามภูมิประเทศที่สวยงาม

จำนวนผู้เข้าชม :551