หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > แม่ฟ้าหลวง > พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  20.16
longitude :  99.59
รายละเอียด :  ตั้งอยู่บนยอดดอยที่ระดับความสูง 1,500 เมตร ตั้งอยู่ทางเหนือหมู่บ้านสันติคีรี และวัดสันติคีรี มีทางขึ้น 2 ทาง คือ เดินตามบันไดคอนกรีต 600 กว่าขั้น ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอุโบสถวัดสันติคีรี หรืออีกทางหนึ่งขึ้นโดยรถยนต์มีทางขึ้นที่บริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนบ้านสันติคีรี ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง ทางลาดชัน คดเคี้ยว ควรใช้ความระมัดระวังหรือต้องอาศัยผู้ที่ชำนาญทางในการขับรถ และมีลานจอดรถสามารถจอดได้ไม่เกิน 10 คัน เป็นพระบรมธาตุที่สวยงามตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมล้านนา สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า ลักษณะเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้น สูงประมาณ 30 เมตร ฐานกว้างด้านละประมาณ 15 เมตร ประดับกระเบื้องสีเทา มีซุ้มจระนำด้านละสามซุ้ม เรือนธาตุประดับพระพุทธรูปยืนสี่ทิศ องค์ระฆังประดับแผ่นทองแกะสลักลวดลาย ใกล้กับองค์เจดีย์เป็นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ด้วยที่ตั้งสูงบนดอยแม่สลองจึงสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะในยามเย็น ขณะเดียวกันองค์พระบรมธาตุยังเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกล เป็นสัญลักษณ์สำคัญของดอยแม่สลอง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าที่สวยงามมาก พอสาย ๆ ก็จะเห็นทะเลหมอกอันขาวโพลนทางทิศเหนือพร้อมชมทิวทัศน์สภาพหมู่บ้านได้โดยตลอด และในช่วงระหว่างทางขึ้นบริเวณกิโลเมตรที่ 1-2 ตอนเย็นยังสามารถชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินอันสวยงามได้อีกด้วย
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง เส้นทางแรก (เส้นทางสายใหม่) ใช้ทางหลวงหมายเลข 10 จากตัวเมืองเชียงราย ไปทางอำเภอแม่จัน ระยะทาง 29 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 1089 (แม่จัน-ท่าตอน) บริเวณหลัก กม.856 ก่อนถึงทางเข้าตัวอำเภอแม่จันเล็กน้อย ผ่านน้ำพุร้อนป่าตึง (กม.78) ลานทองวิลเลจ (ระหว่าง กม.73-74) ประมาณ 31 กิโลเมตร และ กม. 55 ให้เลี้ยวขวา ไปตามเส้นทางขึ้นดอยคดเคี้ยว ไปอีกประมาณ 15 กิโลเมตร รวมระยะทาง 75 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 (เส้นทางสายเก่า) ใช้ทางหลวงหมายเลข 10 ผ่านอำเภอแม่จัน ประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางไปดอยแม่สลอง เส้นทางสายนี้ค่อนข้างแคบและคดเคี้ยว ผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ เป็นระยะๆ เมื่อถึงบ้านป่าเมี่ยง หลัก กม. 10 จะเป็นสามแยกศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา ให้เลี้ยวซ้ายตามทางหลวง 1234 ระยะทาง 25 กิโลเมตร ผ่านบ้านอีก้อสามแยก ตรงหลัก กม. 9 ให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 16 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :558