เกาะพิทักษ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะพิทักษ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.14
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ม.14 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
การเดินทาง :  เดินทางผ่านถนนสายหัวกรัง-ปากตะโก สาย 4012 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร

จำนวนผู้เข้าชม :352