น้ำตกปอย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกปอย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านปอย ต.แก่งโสภา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ป็นน้ำตกที่มีทัศนียภาพสวยงาม สภาพโดยรอบร่มรื่นเหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
การเดินทาง :  ระหว่าง กม. ที่ 59 - 60 ทางหลวงหมายเลข 12 มีทางแยกไปน้ำตกปอยอีก 2 กิโลเมตร บริเวณสวนป่ากระยาง ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

จำนวนผู้เข้าชม :367