หนองหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หลังวัดหนองม่วงไข่ ต.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.26
longitude :  100.19
รายละเอียด :  หนองหลวง มีลักษณะเป็นรูปโค้งเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว มีความยาวประมาณ 400x500 เมตร อยู่ทิศทางใต้ของวัดหนองม่วงไข่ ไหลลงสู่แม่น้ำยมทางทิศใต้ของหนองน้ำ ชาวบ้านเรียกกันว่า ปากหนองหลวง ต่อมาสมัยนายยงยุทธ สินธุวงศ์ เป็นกำนันตำบลหนองม่วงไข่และเป็นสมาชิกสภาจังหวัดแพร่ ได้ทำหนังสือในนามของสภาจังหวัดแพร่ ของบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อมาปรับปรุงขุดลอกให้ลึกและสวยงามและสร้างถนนรอบหนองน้ำ สร้างประตูน้ำและค้นกั้นน้ำระบบชลประทานให้สมบูรณ์แข็งแรง โดยได้รับอนุมัติจาก นายณรงค์ วงศ์วรรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนเงิน 10 ล้านบาท ต่อมาชาวบ้านก็ใช้แหล่งน้ำนี้เป็นที่ทำมาหากินสูบน้ำใส่ผักสวนครัว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามดังที่เห็น
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :589