บึงละหาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงละหาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองหญ้าข้าวนก ม.4 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทร. ๐๔๔-๘๔๐๕๗๘
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.62
longitude :  101.90
รายละเอียด :  แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เรียกว่า ?บึงละหาน? มีเนื้อที่ประมาณ 18,000 ไร่
การเดินทาง :  ถนนสายชัยภูมิ-สีคิ้ว ( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ) ถนนขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 22 กิโลเมตร จากจังหวัดชัยภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม :347