น้ำตกแก่งใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกแก่งใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2 บ้านห้วยป่าเฒ่า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแม่น้ำชีขนาดกว้าง จะมีผู้เข้าเที่ยวมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ และจักรยานยนต์ ห่างจากอำเภอหนองบัวแดง ประมาณ 30 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก

จำนวนผู้เข้าชม :326