หน้าแรก > ภาคกลาง > กาญจนบุรี > ท่ามะกา > วัดตะคร้ำเอน(หลวงพ่อดำ)
วัดตะคร้ำเอน(หลวงพ่อดำ)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดตะคร้ำเอน(หลวงพ่อดำ)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ต.ตะคร้ำเอน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.98
longitude :  99.75
รายละเอียด :  วัดตะคร้ำเอน (หลวงพ่อดำ ) หลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปที่มีความสง่างาม ปางมารวิชัย ผสมผสานลักษณะอู่ทองประยุกต์เนื้อทองสัมฤทธิ์ ลงรักดำ หน้าตักกว้างประมาณ 45 นิ้ว โดยพระครูประกาศสุนทรกิจ ได้ไปอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธาน ต่อมาพุทธศักราช 2503-2504 พระครูประกาศสุนทรกิจ ได้นิมิตรว่าหลวงพ่อดำประสงค์ ที่จะประดิษฐานอยู่หน้าอุโบสถ จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ. หน้าอุโบสถ และทองที่ปิดองค์พระประธานได้ลอกหลุดจากองค์ แต่ก็นิมิตรขึ้นอีกว่า หลวงพ่อดำ ประสงค์องค์สีดำ จึงเรียกติดปากว่า "หลวงพ่อดำ"
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :444