ป่าเขาภูหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าเขาภูหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านคลองสมบูรณ์ ม.9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าเขาภูหลวง
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอวังน้ำเขียว เข้ามายังตำบลระเริง ผ่านบ้านวังขอน บ้านคลองดินดำ บ้านคลองกุ่ม บ้านโป่งค่าง บ้านระเริง เข้าไปยังบ้านคลองสมบูรณ์ ระยะทาง ประมาณ 36 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :538