พระธาตุแช่โหว้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุแช่โหว้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านปางเจริญศึกษา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :422