อุทธยานมัจฉา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทธยานมัจฉา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านเลขที่ 1 หมู่ 3 ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :295