วังปลาวัดหงษ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังปลาวัดหงษ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  วัดหงษ์ปทุมาวาส ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :401