ค่ายทหารพรานปักธงชัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ค่ายทหารพรานปักธงชัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.8บ้านหนองหว้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีค่ายพักแรม เหมาะสำหรับ การจัดสัมมนา เข้าค่ายอบรม
การเดินทาง :  ถนนทางหลวงหมายเลข 304 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านหนองหว้า ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนผู้เข้าชม :445