น้ำตกน้ำเค็ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกน้ำเค็ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.39
longitude :  99.64
รายละเอียด :  เดิมมีการเรียก น้ำตกน้ำเค็ม ว่า สายนบยักษ์ ซึ่งหมายถึงทำนบที่มีขนาดใหญ่และเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ต่อมาในปี 2551 ได้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล เนื่องจากบริเวณสถานที่ดังกล่าวมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ หมู่ที่6 และหมู่ที่8 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว 92140 จังหวัดตรัง ถนนสายตรัง-ปะเหลียน ทางหลวงหมายเลข 404

จำนวนผู้เข้าชม :396