เขาถ้ำระฆังทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาถ้ำระฆังทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 ต.กองดิน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.76
longitude :  101.80
รายละเอียด :  สำนักสงฆ์เขาถ้ำระฆังทอง มีลักษณะป็นป่าเขาหินปูน มีพรรไม้ที่สำคัญ ได้แก่ โมกราชินี สมพง สำโรง สลัดไม้พื้นล่าง ได้แก่า วงศ์บอนและบุก ไม้เลื้อย เช่น โฮย่า กล้วยไม้หลายชนิด บอระเพ็ด นอกจากนี้เขาหินปูนยังเป็นแหล่งอาศัยสุดท้ายของลิงแสมอีกด้วย
การเดินทาง :  เดินทางมาทางถนนสุขุมวิท แยกเข้าวัดสุขไพรวัน ประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :657