ผ้าทอบ้านป่าแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผ้าทอบ้านป่าแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 บ้านป่าแดง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :607