น้ำตกผาผึ้ง-ผาจอม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกผาผึ้ง-ผาจอม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.7 บ้านหนองสิม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.51
longitude :  101.10
รายละเอียด :  เป็นน้ำตก ๒ ชั้น มีจุดชมวิวสามารถมองเห็นหมู่บ้านใกล้เคียงได้อย่างชัดเจน
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถทุกชนิด และเดินทางด้วยเท้าประมาณ ๒๐๐ เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :380