น้ำตกชำปาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกชำปาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่8ตำบลปัถวี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ป็นน้ำตกที่คงไว้ด้วยธรรมชาติ มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้ และเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าธรรมชาตินานาชนิด เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ พันธุ์ไม้ นก สัตว์ป่า แมลงต่าง ๆ และพืชสมุนไพร มีที่ทำการสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวาย เฉลิมพระเกียรติ
การเดินทาง :  ห่างจากถนนสายจันทบุรี - สระแก้ว ระยะทางประมาณ 9 กม

จำนวนผู้เข้าชม :336