สนามบินสุโขทัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สนามบินสุโขทัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  99 หมู่ที่ 4 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สนามบินสุโขทัย เป็นสนามบินแห่งที่ 2 ของบริบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (บางกอกแอร์เวย์) เป็นสนามบินที่สวยงาม มีกิจกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจ อาทิ อาคารนิทรรศการเครื่องเคลือบสุโขทัย อาคารเครื่องเคลือบจีบ การสาธิตเครื่องปั้นดินเผาและการทอผ้าพื้นเมือง นครวัดจำลอง สวนสัตว์ขนาดย่อม เรือนกล้วยไม้ โครงการเกษตรอินทรีย์เป็นแหล่งศึกษาวิถีชีวิตชาวนาไทยและเลือกชมผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ
การเดินทาง :  สนามบินสุโขทัย ให้บริการด้านการคมนาคมทางอากศ รับส่งผู้โดยสารในเส้นทาง สุวรรณภูมิ-สุโขทัย ไปกลับทุกวัน เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :479