วัดศรีมหาโพธิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีมหาโพธิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ตำบลบ้านหลุม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดศรีมหาโพธิ์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งอันเชิญมาจากประเทศศรีลังกา โดยบรรจุอยู่บนยอดพุทธวิหารเจดีย์ ใจกลางวัดศรีมหาโพธิ์
การเดินทาง :  จากตัวอำเภอเมืองตรงไปทางพิษณุโลก ประมาณ 4 กิโลเมตร จะเจอสีแยกเลี้ยวขวาตรงสีแยกบ้านสวน แล้วตรงตามทางจะเจอวัดศรีมหาโพธิ์อยู่ด้านขวามือ

จำนวนผู้เข้าชม :403