หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ฉะเชิงเทรา > สนามชัยเขต > อ่างเก็บน้ำคลองระบม/วัดเขามันเทศ
อ่างเก็บน้ำคลองระบม/วัดเขามันเทศ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำคลองระบม/วัดเขามันเทศ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 16 บ้านท่าชีวิต
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  1.อ่างเก็บน้ำระบมนั้นเกิดจากในหลวงทรงมีพระราชดำริให้สร้างเพื่อเป็นแหล่งประมงน้ำจิดที่สำคัญของแหล่งน้ำระบมสียัดและเสด็จพระราชดำเนินมาดูการก่อสร้างเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2525 2.วัดเขามันเทศ
การเดินทาง :  อ่างเก็บน้ำระบม /// จากรุงเทพทางหลวงหมายเลข 304 ถึงแยกเขาหินซ้อน ทางหลวงหมายเชย 359 ตรงมา 15 กิโลเมตร เจอแยก สภ. ระเบาะไผ่ (สี่แยกตรอกสมบูรณ์) เลี้ยวเข้ามา 10กิโลเมตร เจอ สีแยกท่าทองดำ เลี้ยวขวา 8 กิโลเมตรเจอ สามแยกโครงการอ่างเก็บน้ำระบม -------------------------------------------------------- วัดเขามันเทศ จากรุงเทพทางหลวงหมายเลข 304 ถึงแยกเขาหินซ้อน ทางหลวงหมายเชย 359 ตรงมา 15 กิโลเมตร เจอแยก สภ. ระเบาะไผ่ (สี่แยกตรอกสมบูรณ์) เลี้ยวเข้ามา 15กิโลเมตร เจอ วงเวียนไก่ วนเลี้ยวขวา 8 กิโลเมตรเจอทางแยกเข้าวัดเขามันเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :436