น้ำตกมวกเหล็ก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกมวกเหล็ก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ภายในเขตเทศบาล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกมวกเหล็ก อยู่ในสวนรุกขชาติมวกเหล็ก มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบริมลำห้วยมวกเหล็ก ทั้งสองฝั่งมีน้ำไหลตลอดปี โดยมีแหล่งต้นน้ำมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลผ่านลงสู่แม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตระหว่างอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ก่อให้เกิดเป็นน้ำตกหินตะกอนขนาดกลางและดินร่วนปนทราย มีชั้นหน้าดินตื้น ในลำธารมีแก่งหินลดหลั่น เป็นน้ำตกชั้นเล็กๆ บริเวณโดยรอบร่มรื่น มีสะพานแขวนข้ามลำธาร และมีพรรณไม้ต่างๆ มากมาย
การเดินทาง :  น้ำตกมวกเหล็ก ตั้งอยู่ที่ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองสระบุรีประมาณ 37 กิโลเมตร - ทางรถยนต์ ถ้ามาจากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 145 กิโลเมตร ไปตามถนนมิตรภาพ ถึงแยกทางเข้ามวกเหล็กแยกเข้าไปประมาณ 500 เมตร - ทางรถไฟ จากสถานีหัวลำโพง มีรถไฟผ่านสระบุรีไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสามารถลงได้ที่สถานีรถไฟมวกเหล็ก

จำนวนผู้เข้าชม :278