หน้าแรก > ภาคเหนือ > สุโขทัย > สวรรคโลก > พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถ.ประชาราษฎร ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.32
longitude :  99.83
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก ก่อสร้างขึ้นตามเจตนารมณ์ของพระสวรรควรนายก (ทองคำ จิตรธร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสวรรคาราม (วัดกลาง) และเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ซึ่งท่านมีความสนใจในการศึกษาและอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม และได้สะสมโบราณศิลปวัตถุไว้จำนวนมาก กับทั้งได้แสดงเจตนารมณ์ว่าเมื่อมรณภาพแล้ว ให้ยกทรัพย์ที่สะสมไว้เป็นสมบัติของชาติ โดยขอให้กรมศิลปากรจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานขึ้น ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุจากหลายที่ ได้แก่ โบราณวัตถุจาก วัดสวรรคาราม (วัดกลาง) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ การสำรวจ ขุดค้น และขุดแต่งทางโบราณคดีในบริเวณเมืองศรีสัชนาลัย โบราณวัตถุประเภทเครื่องถ้วยสังคโลกที่กรมศิลปากรได้จากแหล่งเรืออับปางในอ่าวไทยบริเวณอ่าวสัตหีบ ใกล้เกาะคราม รวมทั้งที่ประชาชนมอบให้ นำมาจัดแสดงไว้ด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักฐานแห่งความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองที่สืบเนื่องมาแต่อดีตกาล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2527 และเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ?พระสวรรควรนายก? ผู้อุทิศโบราณศิลปวัตถุให้เป็นสมบัติของชาติ จึงได้ตั้งชื่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินี้ว่า ?พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก? โดยเปิดให้นักท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้าชมในวันพุธ ? วันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์
การเดินทาง :  เดินทางมายังฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยม ในชุมชนวังพิณพาทย์ ริมถนนประชามติ หลังวัดสวรรคาราม (วัดกลาง)

จำนวนผู้เข้าชม :410