น้ำตกธารมะยม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกธารมะยม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านคลองนนทรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกธารมะยมเป็นน้ำตกขนาดกลาง มีทั้งหมด 4 ชั้น ลักษณะเป็นธารน้ำไหลผ่านลงมาเป็นชั้นๆ ตามร่องหินแกรนิตสีดำ มีหน้าผาสูงชันจนเกือบตั้งฉาก บริเวณโดยรอบเป็นป่าดิบชื้น อากาศร่มเย็นสบาย มีพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่หลายพระองค์เสด็จประพาส ปรากฏพระนามาภิไธยอยู่ที่แผ่นผาหินของน้ำตกนี้ อาทิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2456) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2465) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2470) และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในราชกาลที่ 7 (พ.ศ.2516)
การเดินทาง :  ทางขึ้นน้ำตกธารมะยมอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือของที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กช.1 (ธารมะยม) 400 เมตร โดยเดินผ่านสวนทุเรียนเข้าไปประมาณ 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :366