เสาหินเขาปราสาท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เสาหินเขาปราสาท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านวังวัด หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เขาหินปราสาทงาม
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :378