ชายหาดชะอำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชายหาดชะอำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อ.ชะอำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ชายหาดที่มีความยาวประมาณ5กิโลเมตร
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :397