วัดบ้านไร่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านไร่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 ต.สามง่าม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ที่อยู่: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 ตำบล สามง่าม อำเภอ สามง่าม พิจิตร 66140
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :509