หน้าแรก > ภาคกลาง > นครปฐม > บางเลน > วัดสุขวัฒนาราม
วัดสุขวัฒนาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสุขวัฒนาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 ต.บางระกำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสุขวัฒนาราม ตั้งอยู่ในบริเวณวัดสุขวัฒนารามนับว่าเป็นวิหารที่มีคุณค่าทางด้าน สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยเก่าและสมัยใหม่ที่กลมกลืนกัน ได้อย่างวิจิตรบรรจงงดงามและภายในวิหารยังได้ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธทีปังกร " หลวงพ่อหินแดง " ของคู่บ้านบางระกำนับแต่โบราณกาล จากเศษซากที่หลงเหลืออยู่ทั้งเศษอิฐ เศษกระดุก และพระเครื่องที่ราษฎรขุดค้นได้และเก็บไว้ ที่วัดร้างในบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านแหลมไร่ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของวัดบางระกำปัจจุบัน ห่างจากวัดประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นซากวัดเก่าโบราณ (ปัจจุบันไม่มีแล้ว) ไม่ทราบว่าก่อสร้างขึ้นในสมัยใด แต่จากพระเครื่องที่เก็บได้เจ้าของบอกว่าเป็นพระเครื่องในสมัยลพบุรี และจากการบอกเล่า เล่าว่าได้มีพระธุดงค์ผ่านมาได้พำนักอยู่แต่ตอนนั้นยังไม่มีสภาพเป็นวัด ต่อมาในสมัยหลวงพ่ออธิการคล้ำ คุณตาจุ้ย ยายเจียม สายอุบล ได้บริจาคที่ดินให้ ณ บริเวณ หมู่ที่ 8 หลวงพ่ออธิการคล้ำ และท่านกำนันริต สุนทรอำไพ จึงได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นโดยสร้างเป็นกุฏิทรงไทยใต้ถุนสูง มีบันไดลงไปที่ท่าน้ำ บริเวณหน้าวัดจะมีต้นตาลอยู่หนึ่งต้นปัจจุบันยังมีอยู่ และได้ตั้งชื่อวัดว่า " วัดร้างรางไทร " ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น " วัดบางระกำ " และปัจจุบันเปลี่ยนเป็น " วัดสุขวัฒนาราม " จากอดีตถึงปัจจุบันวัดบางระกำมีเจ้าอาวาสคอยดูแลมาแล้วสามรูปด้วยกัน รูปแรกได้แก่ท่านหลวงพ่ออธิการคล้ำ อินทโชโต ( นิลอ่างทอง ) รูปสองท่านหลวงพ่อมาก ปัญญายุตโต ( อุ่นคำเรือน ) ต่อมาได้แก่หลวงพ่อพเยาว์ เตชะธรรมโม ( นาคนวลนิ่ม ) หรือท่าน พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน วัดบางระกำ ณ ปัจจุบันเป็นวัดขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ เป็นศูนย์รวมประเพณีวัฒนธรรมของตำบล ประชาชนจะใช้วัดในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ เช่น ประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีวันมาฆบูชา ฯลฯ
การเดินทาง :  1. เดินทางจากตัวอำเภอบางเลน มาทางตำบลบางปลา เข้าเขตตำบลบางระกำ ข้ามสะพานอุมประชานาถวัฒนา วัดสุขวัฒนาราม อยู่ทางขวามือ 2. เดินทางจากตัวอำเภอนครชัยศรี มาทางตำบลวัดละมุด เลี๋ยวขวาตรงสี่แยกวัดละมุด ตรงไปจนถึงสามแยกวัดบางพระ (วัดหลวงพ่อเปิ่น) ให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปเข้าเขตบางระกำ จะมีป้ายบอกเลี้ยวขวา อีกประมาณ 200 เมตร ถึงวัดสุขวัฒนาราม

จำนวนผู้เข้าชม :487