วัดธรรมสาลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดธรรมสาลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  4 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.81
longitude :  100.07
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :428