น้ำตกธารทิพย์ (357)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกธารทิพย์ (357)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.17 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  077302619
latitude :  8.68
longitude :  99.47
รายละเอียด :  อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น อันเป็นอุทยานแห่งชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ หรือที่ชาวบ้านส้องรู้จักกันในนามของหมู่บ้านเหนือคลอง อันมีจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวอยู่ที่น้ำตกสามห้าเจ็ด โดยที่มาจากการที่ขบวนการคอมมิวนิสต์ที่เคยใช้หุบเขาแห่งนี้ เป็นฐานที่มั่นทางการทหารเมื่อครั้งอดีต ชาวบ้านจึงนำเอาชื่อฐานที่มั่นนั้นมาเรียกเป็นชื่อน้ำตก กันมาอย่างติดปากว่าน้ำตกสามห้าเจ็ดอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 265,625 ไร่ ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อ.กาญจนดิษฐ์ อ.บ้านนาสาร และ อ.เวียงสระ พื้นที่ของอุทยานเป็นเขตเทือกเขา สูงสลับซับซ้อน ทอดตัวในแนวยาวเหนือใต้ประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ที่สำคัญส่วนหนึ่งของแม่น้ำตาปี อันเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับชาวบ้านส้อง จะเรียกอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ในชื่อสั้น ๆ ว่า เหนือคลอง เพราะว่าอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านเหนือคลอง อันเป็นชื่อหมู่บ้านหนึ่งในเขตตำบลบ้านส้อง
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางสายสุราษฏร์- นครศรีธรรมราช (ถนนหมายเลข 4009) ให้สังเกตป้ายบอกทางไปยังบ้านเหนือคลอง ซึ่งจะอยู่ช่วงระหว่างรอยต่อของตำบลบ้านส้องกับตำบลห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อเห็นป้าย บ.เหนือคลองแล้ว ก็ให้เลี้ยวเข้าไปตามป้าย ก็จะเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

จำนวนผู้เข้าชม :658