แหล่งน้ำซับน้ำจำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งน้ำซับน้ำจำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.6 บ้านร่องเข็ม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :140