หนองเล็งทราย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองเล็งทราย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.แม่ใจ ,ม.3 ต.ศรีถ้อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.36
longitude :  99.82
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
การเดินทาง :  รถโดยสารประจำทาง,รถส่วนตัว,มอเตอร์ไซต์รับจ้าง

จำนวนผู้เข้าชม :472