แหลมตาชี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหลมตาชี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.แหลมโพธิ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแผ่นดินยื่นออกไปในทะเลฝั่งอ่าวไทย มีหาดทรายสีขาวทอดยาวและน้ำทะเลที่ใสสะอาด เป็นจุดชมทัศนียภาพพระอาทิตย์ตก
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์จากอำเภอยะหริ่งไปยัแหลมตาชีใช้เวลาประมาณ 15 นาทีหรือนั่งเรือประมงพื้นบ้านที่อยู่รอบอ่าวปตตานีใช้เวลาไม่นานก็จะถึงแหลมตาชี

จำนวนผู้เข้าชม :383