ฝายร่องหิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายร่องหิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ฝายร่องหิน เป็นแหล่งนำที่อุดมสมบูรณ์ร่มรื่น และเป็นสถานที่พักผ่อนได้ดีในฤดูแล้ง ภายในประกอบด้วยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรและปศุสัตว์เทศบาลตำบลพระเหลาที่มีการวิเคราะห์ วิจัย ทดลอง เกี่ยวกับการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์
การเดินทาง :  โดยสารโดยรถประจำทางสาย 955 กรุงเทพฯ - โขงเจียม หรือรถยนต์ส่วนตัวซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :59