หน้าแรก > ภาคกลาง > นครปฐม > นครชัยศรี > วัดกลางคูเวียงและตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง
วัดกลางคูเวียงและตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกลางคูเวียงและตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.82
longitude :  100.19
รายละเอียด :  ลูกนิมิต 108 ลูก เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาทำบุญปิดทองลูกนิมิตที่วัดกลางคูเวียงซึ่งมีถึง 108 ลูกด้วยกัน เป็นลูกนิมิตที่ทางวัดสร้างขึ้น เมื่อวัดใดต้องการใช้ลูกนิมิตก็ให้มาเอาที่วัดกลางคูเวียงได้ ลูกนิมิตเหล่านี้จะจัดไว้เป็นชุดๆ ละ 9 ลูกโดยมีลูกนิมิตเอกขนาดใหญ่ว่าลูกอื่นๆ เบี้ยแก้ยักษ์ เบี้ยแก้เป็นเครื่องลางที่ขึ้นชื่อมากอย่างหนึ่งของนครชัยศรี และนครปฐม มีพระเกจิอาจารย์หลายวัดที่สร้างเบี้ยแก้นี้เพื่อให้ประชาชนได้นำไปติดตัวเพื่อเป็นเครื่องลาง ที่วัดกลางคูเวียงได้สร้างเบี้ยแก้ขนาดใหญ่เอาไว้สำหรับประชาชนได้มาปิดทองและรู้จักเบี้ยแก้ หม้อยายักษ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงชื่อเสียงที่ร่ำลือกันของวัดกลางคูเวียงด้านการปรุงยาสมุนไพรที่เรียกว่ายาหม้อ มีหม้อยายักษ์ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง ตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง อยู่ที่ท่าน้ำหน้าวัดกลางคูเวียง ตำบลสัมปทวน มีจำหน่ายอาหาร ผลไม้นานาชนิดและแพปลา ทั้งยังมีบริการล่องเรือชมทิวทัศน์แม่น้ำนครชัยศรี ชมวิถีชีวิตชุมชนและเที่ยวชมวัดต่างๆ ติดต่อเรือศรีสุขสันต์ สามารถล่องไปทางทิศเหนือไปวัดลำพญา หรือ ทางทิศใต้ไปวัดไร่ขิง โทร. 0 3429 9036, 0 1829 8035 (กรุณาติดต่อล่วงหน้า)
การเดินทาง :  เมื่อเดินทางมาถึงแยกนครชัยศรีให้เลี้ยวเข้านครชัยศรีมาจนถึงแฟมิรี่มาร์ท จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายแล้วตรงมาประมาณ 2 กิโลเมตร จากนั้นจะเห็นซุ้มวัดอยู่ขวามือ ก้อเลี้ยวขวาตรงไป 200 เมตร ก็จะถึงวัดกลางคูเวียง

จำนวนผู้เข้าชม :511