วัดไทยาวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดไทยาวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลไทยาวาส
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.79
longitude :  100.23
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :404