อ่างเก็บน้ำพระปรง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำพระปรง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านห้วยชัน ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นอ่างเก็บน้ำตามโครงการในพระราชดำริ เป็นแหล่งท่องเที่ยวดูนกและตกปลาล่องแพและจะมีการนิทัศการดูนกอ้ายงั้วทุกปี
การเดินทาง :  เดินทางโดยใช้รยนต์เส้นทางสะดวกเป็นถนนลาดยางตลอดสาย

จำนวนผู้เข้าชม :371