อ่างเก็บน้ำห้วยยาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.13ต.เมืองหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0458261678-9
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลำห้วยยาง เป็นลำน้ำหนึ่งซึ่งรับน้ำต่อจากห้วยสำราญ มาจากพื้นที่ต้นน้ำ ในเขตภูมิเขาแถบชายแดนพนมดงรัก มาถึงพื้นที่ตำบลเมืองหลวง จะเป็นเวิ้งน้ำขนาดใหญ่ มีชุมชนรอบลำห้วยยาง จำนวน ๖ ชุมชน ประกอบด้วย บ้านอ้อ ,บ้านเตาเหล็ก ,บ้านโท๊ะ ,บ้านหนองเมย,บ้านห้วยยาง และบ้านหนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง พื้นที่ชุมชนทั้ง ๖ หมู่บ้านนี้ เป็นพื้นที่รอบห้วยยาง ที่มีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งตรงที่ ชุมชนพัฒนาอาชีพ การปลูกไม้ผลขึ้น รอบ ๆ พื้นที่รอบ ๆ ห้วยยาง ณ วันนี้ ชุมชนรอบห้วยยาง มีผลผลิตจากไม้ผล นานาชนิด อาทิ มะปรางหวาน มะยงชิด ลำใย ส้มเขียวหวาน มะละกอฮอลแลนด์ และทุเรียน ภูมินิเวศลำห้วยยาง นี้ อาจมีศักยภาพพัฒนาไปสู่ การเป็นพื้นที่ พื้นที่ผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอห้วยทับทัน
การเดินทาง :  เส้นทางหมายเลย 226 ต่อถนนห้วยทับทัน-ปรางค์กู่

จำนวนผู้เข้าชม :334