น้ำตกตาดกินรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกตาดกินรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาสาร หมู่ที่ 12
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
การเดินทาง :  ระยะทางจากอำเภอบึงโขงหลง ประมาณ 12 กิโลเมตรโดยรถยนต์และเดินเท้า

จำนวนผู้เข้าชม :389