น้ำตกแม่เฉย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกแม่เฉย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 11 ต.บ้านด่านนาขาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกแม่เฉยเป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าอนุรักษ์ต้นน้ำโซนเอ มีลักษณะเป็นน้ำตกที่มีลานหินกว้างเป็นธรรมชาติที่สวยงาน มีอากาศที่เย็นสบาย เหมาะสำหรับการพักผ่อนของนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติและการเดินเท้าสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง
การเดินทาง :  การเดินทาง จากทางหลวงหมายเลข 11 อุตรดิตถ์-เด่นชัย เลี้ยวขวา เข้าสู่บ้านแม่เฉย ไปตามทางเข้าสู่อ่างเก็บน้ำแม่เฉย จะมีเส้นทางเข้าสู่น้ำตก เดินทางโดยทางเท้าเข้าสู่น้ำตกประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :104