-บุ่งบ้านโคน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  -บุ่งบ้านโคน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  -วัดบุพพาราม หมู่ 1 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเทีี่ยวของชาวตำบลบ้านโคน ซึ่งมีพระองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นที่เคารพบูชาของชาวตำบลบ้านโคน
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :368