หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > บ้านแหลม > วัดในกลาง เรือนประวัติศาสตร์
วัดในกลาง เรือนประวัติศาสตร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดในกลาง เรือนประวัติศาสตร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดในกลาง ม.3 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าแก่มีอายุไม่น้อยกว่า 250 ปีเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสร้างเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระมารดา เป็นศิลปะสมัยอยุทธยาตอนปลาย เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อสุโขทัย ปางมารวิชัย
การเดินทาง :  จากตัวจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 13 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม ฝั่งตะวนตก

จำนวนผู้เข้าชม :321