บึงหนองโน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงหนองโน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 6 อบต.หนองโน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งศึกษาพันธุ์ปลาน้ำจืด
การเดินทาง :  อบต.หนองโน โทร.๐๓๖-๓๐๗๔๗๐

จำนวนผู้เข้าชม :354