หน้าแรก > ภาคกลาง > สระบุรี > พระพุทธบาท > อ่างเก็บน้ำซับสะแกเครือ
อ่างเก็บน้ำซับสะแกเครือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำซับสะแกเครือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ซอย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่เก็บกักน้ำใช้ประโยชน์ในยามจำเป็น
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน และเข้ามาทางสำนักงานเทศบาลตำบลธารเกษม โดยผ่านสำนักงานเข้าซอย 4

จำนวนผู้เข้าชม :354