หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ตราด > แหลมงอบ > อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง
อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  039-597191
latitude :  12.18
longitude :  102.39
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ การต่อสู้ทางน้ำระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส
การเดินทาง :  เดินทาง ถนน ตราด - แหลมงอบ ระยะทาง 18 กิโลเมตร แล้วเลี้ยว ขวา

จำนวนผู้เข้าชม :719