วัดคลองห้วยโพธิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคลองห้วยโพธิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จ.อ่างทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.61
longitude :  100.41
รายละเอียด :  สืบสานประเพณีไทยกิจกรรม ของวัดคลองห้วยโพธิ์ ในเดือน พฤศจิกายน คือ การลอยกระทง ในพระวิหารหลวงพ่อใหญ่
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ และเดินทางโดยรถโดยสาร เส้นโพธิ์พระยา-ท่าเรือ,และอ่างทอง-โพธิ์ทอง

จำนวนผู้เข้าชม :374